Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Katarzyna Rafalska
Telefon:
082 566-10-93
Adres email:
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko: Sekretarz Gminy
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok.
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Sekretarz Gminy
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Sekretarz Gminy
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017 rok.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko: Sekretarz Gminy
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 rok.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: Sekretarz Gminy
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015r.
Oświadczenie za rok 2013
Stanowisko: Sekretarz Gminy
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014r.