Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Dorohusk
Urząd Gminy Dorohusk
Adres:  
ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk
Telefon:  
(082)566-10-44
Fax:  
(082)566-10-61
E-mail:  
sekretariat@dorohusk.com.pl

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
St. d/s podatków i opłat lokalnych
Adres komórki:
ul. I Armii Wojska Polskiego 50, 22-175 Dorohusk
Telefon:
82 566-10-89, 566-10-93 wew.30
Fax:
82 566-10-61
Email:


Komórka nadrzędna:

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

7.30-15.30   pokój nr 18

Obowiązki:

Szczegółowy zakres obowiązków na stanowisku pracy:

 

1.Wymiar należności pieniężnych wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego z następujących miejscowości: Brzeźno, Dobryłówka, Dorohusk, Kępa, Ludwinów, Olenówka, Rozkosz, Świerże I, Świerże II, Wólka Okopska, Zalasocze, Zamieście z uwzględnieniem należnych podatnikom ulg i zwolnień.

2.Prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów z w/w miejscowości.

3.Sporządzenie sprawozdań z wymiaru należności wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego oraz innych sprawozdań okresowych, ocen i informacji.

4.Prowadzenie dokumentacji podatkowej /deklaracji/ podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, Lasy Państwowe oraz jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

5.Prowadzenie ewidencji księgowej: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych.

6.Rozliczanie sołtysów z zainkasowanych należności wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego oraz pozostałej gotówki zainkasowanej przez nich na kwitariuszach K-103 oraz bloczki świadectw.

7.Przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości naliczania i odprowadzania na rachunek gminy podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego na podstawie jednorazowych upoważnień.

8.Wypełnianie kwestionariuszy, wniosków, druków odnośnie stanu posiadania gospodarstw, wyliczanie przeciętnego dochodu w indywidualnych gospodarstwach rolnych/dokumenty szkolne, wnioski o zasiłki z opieki społecznej/.

9.Dokładna znajomość obowiązujących przepisów z zakresu swojego stanowiska pracy, ścisłe ich stosowanie i przestrzeganie.

10.Sporządzenie kwestionariuszy dotyczących okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników okresów podlegających zaliczeniu oraz wysokości opłacanych składek.

11.Ewidencja i pobór podatku od psów z miejscowości określonych w pkt 1.

12.Wypisywanie dowodów wpłat należności podatkowych w kwitariuszu K-103.

13.Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

14.Wydawanie decyzji ustalających limit i kwotę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Imię i nazwisko:
Godziny przyjęć i nr pokoju:

7.30-15.30

Obowiązki:

ZAKRES CZYNNOŚCI

 

Szczegółowy zakres obowiązków na stanowisku pracy:

1.     Wymiar należności pieniężnych wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego z następujących miejscowości: Barbarówka, Berdyszcze, Dorohusk osada, Husynne, Kolemczyce, Kroczyn, Ladeniska, Mościska, Myszkowiec Michałówka, Majdan Skordiowski, Ostrów, Okopy, Okopy Kolonia, Pogranicze, Puszki, Stefanów, Skordiów, Świerże Kolonia, Teosin, Turka, Zanowinie z uwzględnieniem należnych podatnikom ulg i zwolnień.
2.     Prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów w/w miejscowości.
3.     Rozpatrywanie podań i przygotowywanie wniosków i projektów decyzji w sprawie umorzenia podatków i opłat lokalnych oraz ulg i zwolnień.
4.     Rozliczanie sołtysów z zainkasowanych należności wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego oraz pozostałej gotówki zainkasowanej przez nich na kwitariuszach K-103.
5.     Wypełnianie kwestionariuszy, wniosków, druków odnośnie stanu posiadania gospodarstw, wyliczanie przeciętnego dochodu w indywidualnych gospodatswach rolnych (dokumenty szkolne, wnioski o zasiłki z opieki społecznej).
6.     Prowadzenie spraw dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej.
7.     Wydawanie decyzji ustalających limit i kwotę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
8.     Przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości naliczania i odprowadzania na rachunek gminy podatku rolnego , podatku od nieruchomości na podstawie jednorazowych upoważnień.
9.     Ewidencja i pobór podatku od posiadania psów z miejscowości określonych w pkt 1.
10.Wypisywanie dowodów wpłat należności podatkowych w kwitariuszu K-103.
11.Ewidencja i wydawanie druków ścisłego zarachowania.

 


(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba wytwarzająca informację: Marciniak Edyta
Data wytworzenia informacji: 22-08-2011
Osoba wprowadzająca informację:
Data wprowadzenia informacji: 22-08-2011