Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

 

Informacje o instytucji 186145 24.89%
Przetargi 118604 15.86%
Uchwały Rady Gminy 41371 5.53%
Aktualności 40361 5.40%
Oferty pracy - stanowiska urzędnicze 37042 4.95%
Zarządzenia Wójta 33635 4.50%
Struktura organizacyjna 28860 3.86%
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2012-2020 19931 2.67%
Materiały do sporządzenia zmiany Studium i sporządzenia miejscowego Planu 16153 2.16%
Podatki i opłaty 12412 1.66%
Odpady komunalne 10032 1.34%
Jednostki Organizacyjne 9217 1.23%
Wybory Samorządowe 2018 8434 1.13%
Oświadczenia majątkowe radnych 6767 0.90%
Sołectwa 6167 0.82%
Oferty inwestycyjne 4874 0.65%
Oświadczenia majątkowe władz gminy 4698 0.63%
Druki do pobrania 4645 0.62%
Budżet i uchwały okołobudżetowe 4587 0.61%
podatki i opłaty 4426 0.59%
Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych 4212 0.56%
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2010 4054 0.54%
gospodarka przestrzenna 3978 0.53%
Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy 3419 0.46%
Wybory Prezydenta RP 2020r. 3247 0.43%
ewidencja ludności i dowody osobiste 3200 0.43%
Wójt Gminy 3196 0.43%
Regulamin organizacyjny Urzędu 3119 0.42%
ochrona środowiska 2887 0.39%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Urzędzie Gminy 2817 0.38%
Dotacje oświatowe 2765 0.37%
Urząd Stanu Cywilnego 2696 0.36%
Sekretarz 2426 0.32%
Stan spraw 2422 0.32%
Oświadczenia majątkowe 2238 0.30%
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019r. 2220 0.30%
Nowy system segregacji odpadów - ulotka informacyjna 2142 0.29%
Strategia rozwoju 2128 0.28%
Ulotka informacyjna dla mieszkańców gminy Dorohusk 2065 0.28%
Statut Gminy 2060 0.28%
Imienne wykazy głosowań radnych 2032 0.27%
działalność gospodarcza i sprzedaż napojów alkoholowych 2023 0.27%
Rada Gminy 2012 0.27%
Protokoły kontroli Urzędu Gminy 1992 0.27%
Historia zmian 1956 0.26%
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 1933 0.26%
Załatwianie spraw - baza elektronicznych pism i wniosków on-line 1921 0.26%
Skarbnik Gminy 1918 0.26%
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dorohusk 1854 0.25%
Komisje Rady Gminy 1742 0.23%
Petycje 1721 0.23%
stypendium szkolne 1715 0.23%
Klauzule informacyjne 1690 0.23%
Instrukcje załatwiania spraw w Urzędzie Gminy 1569 0.21%
Mapa serwisu 1543 0.21%
Pliki do pobrania 1514 0.20%
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 1482 0.20%
Statystyka odwiedzin 1432 0.19%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r. 1432 0.19%
Mienie 1341 0.18%
Informacje nieudostępnione w BIP 1291 0.17%
Redakcja biuletynu 1272 0.17%
Formularz F - karta informacyjna dla: prognoz oddziaływania na środowisko, dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowań ekofi 1236 0.17%
7. Wydanie dowodu osobistego 1124 0.15%
Instrukcja obsługi BIP 1123 0.15%
Dokumenty z roku: 2008 1118 0.15%
Sprawozdania finansowe 1093 0.15%
Słownik skrótów 982 0.13%
11. Zeznania świadka - w przypadku braku dokumentów (KRUS i ZUS) 981 0.13%
Ogłoszenia 976 0.13%
Dokumenty z roku: 2009 958 0.13%
Dokumenty z roku: 2011 922 0.12%
Interpelacje i zapytania radnych 922 0.12%
Komisja Rewizyjna 921 0.12%
Pisma, wyjaśnienia 881 0.12%
Dokumenty z roku: 2008 881 0.12%
10. Zaświadczenie uprawniające do otrzymania bonów paliwowych 879 0.12%
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 864 0.12%
Dokumenty z roku: 2010 863 0.12%
Komisja Oświaty, Kultury Zdrowia i Przestrzegania Prawa 857 0.11%
Dokumenty z roku: 2011 850 0.11%
8. Wydawanie zaświadczeń 841 0.11%
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 831 0.11%
Urząd Gminy Dorohusk 810 0.11%
1. Działalność gospodarcza 804 0.11%
5. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich. 788 0.11%
Dokumenty z roku: 2009 772 0.10%
Prawo miejscowe 768 0.10%
3. Odroczenie terminu płatności podatku 767 0.10%
9. Wymeldowanie z pobytu stałego 762 0.10%
Dokumenty z roku: 2011 759 0.10%
Wniosek do Wójta Gminy Dorohusk o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 753 0.10%
DRUKI DO POBRANIA 723 0.10%
Dokumenty z roku: 2010 722 0.10%
6. Umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek 722 0.10%
Dokumenty z roku: 2009 722 0.10%
Dokumenty z roku: 2010 721 0.10%
Wniosek o wydanie dowodu osobistego 717 0.10%
Formularz C - karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów. 688 0.09%
Formularz A- karta informacyjna dla: wniosków o wydanie decyzji, wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosków o ustalenie programu dostosowawczego. 674 0.09%
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. 671 0.09%
Dokumenty z roku: 2010 666 0.09%
Inne Dokumenty 659 0.09%
Formularz I - karta informacyjna dla innych dokumentów. 630 0.08%
Dokumenty z roku: 2011 624 0.08%
4. Rozłożenie na raty zapłaty podatku 609 0.08%
2. Obowiązek meldeunkowy 608 0.08%
Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów. 608 0.08%
Formularz B - karta informacyjna dla: decyzji i postanowień, wskazań lokalizacyjnych. 607 0.08%
Dokumenty z roku: 2008 604 0.08%
Formularz G - karta informacyjna dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska. 602 0.08%
Informacje o biuletynie 592 0.08%
Formularz E - karta informacyjna dla: raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analiz porealizacyjnych, przeglądów ekologicznych, raportów o bezpieczeństwie, dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych, informacji o 573 0.08%
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2012-2020 548 0.07%
Planowanie przestrzenne 535 0.07%
Dokumenty z roku: 2009 533 0.07%
Wniosek o wydanie informacji ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu działki 525 0.07%
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowa sprzedaż napojów alkoholowych 524 0.07%
Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym 517 0.07%
Formularz H - karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia. 515 0.07%
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 503 0.07%
Zgłoszenie pobytu stałego 500 0.07%
Wniosek o przyznanie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów w drodze kupna 496 0.07%
Podanie o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości 480 0.06%
Nieodpłatna pomoc prawna 476 0.06%
EDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 474 0.06%
Oświadczenie o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych 470 0.06%
Formularz do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 468 0.06%
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 459 0.06%
gospodarka nieruchomościami 451 0.06%
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkiem 443 0.06%
Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące 437 0.06%
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 436 0.06%
Wniosek o wydanie zaświadczenia - wzór ogólny 435 0.06%
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą przedsięwzięcia 434 0.06%
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 423 0.06%
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojow alkoholowych 412 0.06%
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłat 406 0.05%
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 392 0.05%
Zarządzanie kryzysowe 387 0.05%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 190 0.03%
odpady komunalne 178 0.02%
Kierownictwo Urzędu Gminy 170 0.02%
Wybory i Referenda 162 0.02%
Rada Gminy 161 0.02%
Druki do pobrania 156 0.02%
Transmisja z obrad sesji Rady Gminy 115 0.02%
Formularz Oświadczenie Majątkowe 81 0.01%