Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Dorohusk
Urząd Gminy Dorohusk
Adres:  
ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk
Telefon:  
(082)566-10-44
Fax:  
(082)566-10-61
E-mail:  
sekretariat@dorohusk.com.pl

Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

Informacje o instytucji 231730 27.00%
Przetargi 136206 15.87%
Aktualności 45077 5.25%
Uchwały Rady Gminy 44839 5.22%
Oferty pracy - stanowiska urzędnicze 40662 4.74%
Zarządzenia Wójta 37875 4.41%
Struktura organizacyjna 31696 3.69%
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2012-2020 23959 2.79%
Materiały do sporządzenia zmiany Studium i sporządzenia miejscowego Planu 17374 2.02%
Podatki i opłaty 13441 1.57%
Odpady komunalne 11627 1.35%
Jednostki Organizacyjne 10019 1.17%
Wybory Samorządowe 2018 9250 1.08%
Oświadczenia majątkowe radnych 7078 0.82%
Sołectwa 6430 0.75%
Druki do pobrania 5328 0.62%
Budżet i uchwały okołobudżetowe 5087 0.59%
Oświadczenia majątkowe władz gminy 5039 0.59%
Oferty inwestycyjne 5038 0.59%
podatki i opłaty 4707 0.55%
Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych 4517 0.53%
gospodarka przestrzenna 4497 0.52%
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2010 4117 0.48%
Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy 3992 0.47%
Wybory Prezydenta RP 2020r. 3969 0.46%
ewidencja ludności i dowody osobiste 3564 0.42%
Regulamin organizacyjny Urzędu 3517 0.41%
Wójt Gminy 3464 0.40%
Urząd Stanu Cywilnego 3353 0.39%
ochrona środowiska 3305 0.39%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Urzędzie Gminy 3226 0.38%
Dotacje oświatowe 3061 0.36%
Imienne wykazy głosowań radnych 2682 0.31%
Sekretarz 2663 0.31%
Stan spraw 2620 0.31%
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019r. 2535 0.30%
Nowy system segregacji odpadów - ulotka informacyjna 2306 0.27%
Oświadczenia majątkowe 2289 0.27%
Ulotka informacyjna dla mieszkańców gminy Dorohusk 2265 0.26%
Rada Gminy 2258 0.26%
Statut Gminy 2251 0.26%
Strategia rozwoju 2230 0.26%
Załatwianie spraw - baza elektronicznych pism i wniosków on-line 2198 0.26%
działalność gospodarcza i sprzedaż napojów alkoholowych 2173 0.25%
Protokoły kontroli Urzędu Gminy 2145 0.25%
Skarbnik Gminy 2086 0.24%
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2081 0.24%
Historia zmian 2066 0.24%
Pliki do pobrania 2060 0.24%
Klauzule informacyjne 2054 0.24%
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dorohusk 2023 0.24%
Petycje 2005 0.23%
stypendium szkolne 1903 0.22%
Komisje Rady Gminy 1812 0.21%
Instrukcje załatwiania spraw w Urzędzie Gminy 1722 0.20%
Mapa serwisu 1714 0.20%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r. 1549 0.18%
Statystyka odwiedzin 1532 0.18%
Mienie 1456 0.17%
Formularz F - karta informacyjna dla: prognoz oddziaływania na środowisko, dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowań ekofi 1427 0.17%
Informacje nieudostępnione w BIP 1393 0.16%
Redakcja biuletynu 1389 0.16%
Sprawozdania finansowe 1354 0.16%
Interpelacje i zapytania radnych 1290 0.15%
7. Wydanie dowodu osobistego 1219 0.14%
Instrukcja obsługi BIP 1205 0.14%
Dokumenty z roku: 2008 1205 0.14%
Słownik skrótów 1089 0.13%
Ogłoszenia 1073 0.13%
11. Zeznania świadka - w przypadku braku dokumentów (KRUS i ZUS) 1067 0.12%
Dokumenty z roku: 2009 1048 0.12%
Wniosek do Wójta Gminy Dorohusk o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1034 0.12%
Komisja Rewizyjna 1025 0.12%
8. Wydawanie zaświadczeń 1010 0.12%
Dokumenty z roku: 2011 1006 0.12%
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 965 0.11%
Komisja Oświaty, Kultury Zdrowia i Przestrzegania Prawa 963 0.11%
10. Zaświadczenie uprawniające do otrzymania bonów paliwowych 944 0.11%
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 941 0.11%
Dokumenty z roku: 2008 933 0.11%
Dokumenty z roku: 2010 922 0.11%
Urząd Gminy Dorohusk 919 0.11%
Dokumenty z roku: 2011 912 0.11%
Pisma, wyjaśnienia 911 0.11%
Dokumenty z roku: 2009 856 0.10%
5. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich. 855 0.10%
1. Działalność gospodarcza 853 0.10%
Prawo miejscowe 844 0.10%
3. Odroczenie terminu płatności podatku 838 0.10%
9. Wymeldowanie z pobytu stałego 827 0.10%
DRUKI DO POBRANIA 818 0.10%
Dokumenty z roku: 2011 809 0.09%
Dokumenty z roku: 2010 803 0.09%
Dokumenty z roku: 2009 792 0.09%
Dokumenty z roku: 2010 782 0.09%
Wniosek o wydanie dowodu osobistego 781 0.09%
6. Umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek 781 0.09%
Formularz C - karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów. 759 0.09%
Formularz A- karta informacyjna dla: wniosków o wydanie decyzji, wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosków o ustalenie programu dostosowawczego. 739 0.09%
Dokumenty z roku: 2010 722 0.08%
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. 714 0.08%
Inne Dokumenty 713 0.08%
gospodarka nieruchomościami 713 0.08%
Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów. 706 0.08%
Formularz I - karta informacyjna dla innych dokumentów. 688 0.08%
Dokumenty z roku: 2011 685 0.08%
2. Obowiązek meldeunkowy 676 0.08%
4. Rozłożenie na raty zapłaty podatku 673 0.08%
Formularz G - karta informacyjna dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska. 669 0.08%
Formularz B - karta informacyjna dla: decyzji i postanowień, wskazań lokalizacyjnych. 666 0.08%
Informacje o biuletynie 654 0.08%
Nieodpłatna pomoc prawna 653 0.08%
Dokumenty z roku: 2008 641 0.07%
Formularz E - karta informacyjna dla: raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analiz porealizacyjnych, przeglądów ekologicznych, raportów o bezpieczeństwie, dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych, informacji o 621 0.07%
Zarządzanie kryzysowe 615 0.07%
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2012-2020 598 0.07%
Dokumenty z roku: 2009 593 0.07%
Wniosek o wydanie informacji ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu działki 585 0.07%
Planowanie przestrzenne 584 0.07%
Formularz H - karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia. 576 0.07%
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowa sprzedaż napojów alkoholowych 567 0.07%
Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym 558 0.07%
Zgłoszenie pobytu stałego 545 0.06%
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 542 0.06%
Wniosek o przyznanie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów w drodze kupna 538 0.06%
Podanie o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości 533 0.06%
EDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 520 0.06%
Oświadczenie o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych 510 0.06%
Formularz do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 505 0.06%
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 502 0.06%
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkiem 484 0.06%
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 480 0.06%
Wniosek o wydanie zaświadczenia - wzór ogólny 478 0.06%
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą przedsięwzięcia 478 0.06%
Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące 475 0.06%
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 460 0.05%
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojow alkoholowych 451 0.05%
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłat 446 0.05%
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 440 0.05%
odpady komunalne 382 0.04%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 258 0.03%
Wybory i Referenda 222 0.03%
Kierownictwo Urzędu Gminy 221 0.03%
Rada Gminy 203 0.02%
Druki do pobrania 196 0.02%
Transmisja z obrad sesji Rady Gminy 143 0.02%
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Dorohusk 121 0.01%
Formularz Oświadczenie Majątkowe 91 0.01%