Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

 

Informacje o instytucji 129959 20.73%
Przetargi 105129 16.77%
Uchwały Rady Gminy 38592 6.16%
Aktualności 35455 5.65%
Oferty pracy - stanowiska urzędnicze 32804 5.23%
Zarządzenia Wójta 30484 4.86%
Struktura organizacyjna 25289 4.03%
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2012-2020 15901 2.54%
Materiały do sporządzenia zmiany Studium i sporządzenia miejscowego Planu 14114 2.25%
Podatki i opłaty 10609 1.69%
Jednostki Organizacyjne 8137 1.30%
Odpady komunalne 8097 1.29%
Wybory Samorządowe 2018 7362 1.17%
Oświadczenia majątkowe radnych 6361 1.01%
Sołectwa 5597 0.89%
Oferty inwestycyjne 4675 0.75%
Oświadczenia majątkowe władz gminy 4235 0.68%
Budżet i uchwały okołobudżetowe 4129 0.66%
podatki i opłaty 3948 0.63%
Druki do pobrania 3900 0.62%
Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych 3831 0.61%
gospodarka przestrzenna 3564 0.57%
Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy 3108 0.50%
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r. 3069 0.49%
Referendum 06.09.2015r. 3054 0.49%
ewidencja ludności i dowody osobiste 2819 0.45%
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2010 2799 0.45%
Regulamin organizacyjny Urzędu 2798 0.45%
Wójt Gminy 2691 0.43%
ochrona środowiska 2473 0.39%
Dotacje oświatowe 2371 0.38%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Urzędzie Gminy 2345 0.37%
Wybory Samorządowe 2014 2316 0.37%
Urząd Stanu Cywilnego 2299 0.37%
Stan spraw 2209 0.35%
Oświadczenia majątkowe 2159 0.34%
Sekretarz 2088 0.33%
Strategia rozwoju 1985 0.32%
Statut Gminy 1906 0.30%
Nowy system segregacji odpadów - ulotka informacyjna 1849 0.29%
działalność gospodarcza i sprzedaż napojów alkoholowych 1847 0.29%
Historia zmian 1828 0.29%
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019r. 1815 0.29%
Ulotka informacyjna dla mieszkańców gminy Dorohusk 1800 0.29%
Protokoły kontroli Urzędu Gminy 1784 0.28%
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 1747 0.28%
Rada Gminy 1658 0.26%
Skarbnik Gminy 1657 0.26%
Komisje Rady Gminy 1649 0.26%
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dorohusk 1639 0.26%
Załatwianie spraw - baza elektronicznych pism i wniosków on-line 1595 0.25%
stypendium szkolne 1545 0.25%
Mapa serwisu 1392 0.22%
Klauzule informacyjne 1343 0.21%
Petycje 1335 0.21%
Instrukcje załatwiania spraw w Urzędzie Gminy 1329 0.21%
Statystyka odwiedzin 1297 0.21%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r. 1274 0.20%
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 1260 0.20%
Imienne wykazy głosowań radnych 1250 0.20%
Mienie 1191 0.19%
Informacje nieudostępnione w BIP 1167 0.19%
Redakcja biuletynu 1117 0.18%
Instrukcja obsługi BIP 998 0.16%
Dokumenty z roku: 2008 995 0.16%
7. Wydanie dowodu osobistego 953 0.15%
Formularz F - karta informacyjna dla: prognoz oddziaływania na środowisko, dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowań ekofi 947 0.15%
11. Zeznania świadka - w przypadku braku dokumentów (KRUS i ZUS) 871 0.14%
Ogłoszenia 870 0.14%
Dokumenty z roku: 2009 864 0.14%
Słownik skrótów 852 0.14%
Dokumenty z roku: 2011 843 0.13%
Pliki do pobrania 821 0.13%
10. Zaświadczenie uprawniające do otrzymania bonów paliwowych 817 0.13%
Pisma, wyjaśnienia 810 0.13%
Dokumenty z roku: 2008 789 0.13%
Dokumenty z roku: 2010 784 0.13%
Komisja Rewizyjna 779 0.12%
Dokumenty z roku: 2011 762 0.12%
Dokumenty z roku: 2009 719 0.11%
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 715 0.11%
5. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich. 714 0.11%
Komisja Oświaty, Kultury Zdrowia i Przestrzegania Prawa 713 0.11%
1. Działalność gospodarcza 709 0.11%
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 685 0.11%
Sprawozdania finansowe 681 0.11%
Urząd Gminy Dorohusk 681 0.11%
Dokumenty z roku: 2011 670 0.11%
3. Odroczenie terminu płatności podatku 666 0.11%
9. Wymeldowanie z pobytu stałego 666 0.11%
Prawo miejscowe 664 0.11%
Dokumenty z roku: 2010 646 0.10%
Dokumenty z roku: 2009 639 0.10%
6. Umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek 637 0.10%
8. Wydawanie zaświadczeń 635 0.10%
Wniosek o wydanie dowodu osobistego 622 0.10%
Dokumenty z roku: 2010 620 0.10%
Druki do pobrania 618 0.10%
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. 610 0.10%
Formularz C - karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów. 605 0.10%
Formularz A- karta informacyjna dla: wniosków o wydanie decyzji, wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosków o ustalenie programu dostosowawczego. 601 0.10%
Dokumenty z roku: 2010 590 0.09%
Inne Dokumenty 575 0.09%
Formularz I - karta informacyjna dla innych dokumentów. 550 0.09%
Dokumenty z roku: 2011 539 0.09%
Formularz B - karta informacyjna dla: decyzji i postanowień, wskazań lokalizacyjnych. 534 0.09%
Informacje o biuletynie 529 0.08%
Formularz G - karta informacyjna dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska. 527 0.08%
Dokumenty z roku: 2008 526 0.08%
4. Rozłożenie na raty zapłaty podatku 520 0.08%
Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów. 509 0.08%
2. Obowiązek meldeunkowy 505 0.08%
Wniosek do Wójta Gminy Dorohusk o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 505 0.08%
Formularz E - karta informacyjna dla: raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analiz porealizacyjnych, przeglądów ekologicznych, raportów o bezpieczeństwie, dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych, informacji o 499 0.08%
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2012-2020 471 0.08%
Planowanie przestrzenne 466 0.07%
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowa sprzedaż napojów alkoholowych 458 0.07%
Dokumenty z roku: 2009 454 0.07%
Wniosek o wydanie informacji ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu działki 445 0.07%
Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym 445 0.07%
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 440 0.07%
Formularz H - karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia. 439 0.07%
Zgłoszenie pobytu stałego 433 0.07%
Wniosek o przyznanie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów w drodze kupna 418 0.07%
Podanie o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości 411 0.07%
Oświadczenie o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych 404 0.06%
Formularz do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 403 0.06%
EDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 399 0.06%
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 393 0.06%
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkiem 375 0.06%
Wniosek o wydanie zaświadczenia - wzór ogólny 375 0.06%
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 372 0.06%
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą przedsięwzięcia 369 0.06%
Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące 361 0.06%
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 361 0.06%
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłat 353 0.06%
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojow alkoholowych 351 0.06%
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 335 0.05%
Nieodpłatna pomoc prawna 193 0.03%
Gospodarka nieruchomościami 180 0.03%
Kierownictwo Urzędu Gminy 98 0.02%
Interpelacje i zapytania radnych 95 0.02%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 90 0.01%
Wybory i Referenda 90 0.01%
Druki do pobrania 88 0.01%
Rada Gminy 87 0.01%
Transmisja z obrad sesji Rady Gminy 72 0.01%
Formularz Oświadczenie Majątkowe 37 0.01%