Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Dorohusk
Urząd Gminy Dorohusk
Adres:  
ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk
Telefon:  
(082)566-10-44
Fax:  
(082)566-10-61
E-mail:  
sekretariat@dorohusk.com.pl

Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

Informacje o instytucji 404776 32.56%
Przetargi 178415 14.35%
Aktualności 70239 5.65%
Uchwały Rady Gminy 58771 4.73%
Zarządzenia Wójta 49189 3.96%
Oferty pracy - stanowiska urzędnicze 47630 3.83%
Struktura organizacyjna 43555 3.50%
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku-decyzje środowiskowe 41512 3.34%
Materiały do sporządzenia zmiany Studium i sporządzenia miejscowego Planu 25352 2.04%
Podatki i opłaty 17737 1.43%
Odpady komunalne 15249 1.23%
Jednostki Organizacyjne 12764 1.03%
Oświadczenia majątkowe radnych 8987 0.72%
podatki i opłaty 8081 0.65%
Sołectwa 7991 0.64%
ochrona środowiska 6828 0.55%
Budżet i uchwały okołobudżetowe 6779 0.55%
gospodarka przestrzenna 6445 0.52%
Druki do pobrania 6441 0.52%
Oświadczenia majątkowe władz gminy 6217 0.50%
Urząd Stanu Cywilnego 5907 0.48%
Oferty inwestycyjne 5881 0.47%
Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych 5787 0.47%
ewidencja ludności i dowody osobiste 5367 0.43%
Imienne wykazy głosowań radnych 5179 0.42%
Wybory Prezydenta RP 2020r. 5051 0.41%
Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy 5021 0.40%
Petycje 4756 0.38%
Wójt Gminy 4487 0.36%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Urzędzie Gminy 4449 0.36%
Regulamin organizacyjny Urzędu 4320 0.35%
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2010 4312 0.35%
Dotacje oświatowe 4144 0.33%
Pliki do pobrania 3984 0.32%
Sekretarz 3457 0.28%
Rada Gminy 3311 0.27%
Stan spraw 3266 0.26%
Załatwianie spraw - baza elektronicznych pism i wniosków on-line 3223 0.26%
RODO 3213 0.26%
Statut Gminy 2938 0.24%
Interpelacje i zapytania radnych 2865 0.23%
Ulotka informacyjna dla mieszkańców gminy Dorohusk 2856 0.23%
Nowy system segregacji odpadów - ulotka informacyjna 2843 0.23%
Skarbnik Gminy 2819 0.23%
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dorohusk 2803 0.23%
Protokoły kontroli Urzędu Gminy 2730 0.22%
Strategia rozwoju 2712 0.22%
działalność gospodarcza i sprzedaż napojów alkoholowych 2683 0.22%
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2639 0.21%
Historia zmian 2521 0.20%
Oświadczenia majątkowe 2507 0.20%
Sprawozdania finansowe 2444 0.20%
Instrukcje załatwiania spraw w Urzędzie Gminy 2431 0.20%
stypendium szkolne 2346 0.19%
Mapa serwisu 2221 0.18%
Mienie 2060 0.17%
Komisje Rady Gminy 2058 0.17%
Formularz F - karta informacyjna dla: prognoz oddziaływania na środowisko, dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowań ekofi 2021 0.16%
Statystyka odwiedzin 1889 0.15%
gospodarka nieruchomościami 1882 0.15%
8. Wydawanie zaświadczeń 1802 0.14%
Redakcja biuletynu 1766 0.14%
Informacje nieudostępnione w BIP 1744 0.14%
Zarządzanie kryzysowe 1668 0.13%
7. Wydanie dowodu osobistego 1570 0.13%
Instrukcja obsługi BIP 1535 0.12%
Dokumenty z roku: 2008 1498 0.12%
Komisja Oświaty, Kultury Zdrowia i Przestrzegania Prawa 1440 0.12%
Komisja Rewizyjna 1421 0.11%
Słownik skrótów 1412 0.11%
Wniosek do Wójta Gminy Dorohusk o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1403 0.11%
Ogłoszenia 1355 0.11%
Dokumenty z roku: 2009 1329 0.11%
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 1329 0.11%
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 1313 0.11%
11. Zeznania świadka - w przypadku braku dokumentów (KRUS i ZUS) 1310 0.11%
Dokumenty z roku: 2011 1286 0.10%
Urząd Gminy Dorohusk 1276 0.10%
Nieodpłatna pomoc prawna 1233 0.10%
10. Zaświadczenie uprawniające do otrzymania bonów paliwowych 1203 0.10%
Dokumenty z roku: 2008 1188 0.10%
Dokumenty z roku: 2010 1171 0.09%
Dokumenty z roku: 2011 1131 0.09%
5. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich. 1124 0.09%
3. Odroczenie terminu płatności podatku 1105 0.09%
9. Wymeldowanie z pobytu stałego 1100 0.09%
1. Działalność gospodarcza 1099 0.09%
Dokumenty z roku: 2010 1097 0.09%
Dokumenty z roku: 2009 1093 0.09%
Prawo miejscowe 1089 0.09%
Pisma, wyjaśnienia 1080 0.09%
DRUKI DO POBRANIA 1079 0.09%
odpady komunalne 1053 0.08%
Dokumenty z roku: 2011 1044 0.08%
Dokumenty z roku: 2010 1027 0.08%
6. Umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek 1018 0.08%
Dokumenty z roku: 2009 1017 0.08%
Wniosek o wydanie dowodu osobistego 1010 0.08%
Formularz C - karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów. 1009 0.08%
2. Obowiązek meldeunkowy 987 0.08%
Formularz A- karta informacyjna dla: wniosków o wydanie decyzji, wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosków o ustalenie programu dostosowawczego. 961 0.08%
Inne Dokumenty 928 0.07%
Dokumenty z roku: 2010 908 0.07%
4. Rozłożenie na raty zapłaty podatku 904 0.07%
Informacje o biuletynie 894 0.07%
Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów. 892 0.07%
Dokumenty z roku: 2011 889 0.07%
Formularz B - karta informacyjna dla: decyzji i postanowień, wskazań lokalizacyjnych. 882 0.07%
Formularz I - karta informacyjna dla innych dokumentów. 879 0.07%
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. 878 0.07%
Dokumenty z roku: 2008 868 0.07%
Formularz G - karta informacyjna dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska. 865 0.07%
Formularz H - karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia. 823 0.07%
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku-decyzje środowiskowe 813 0.07%
Formularz E - karta informacyjna dla: raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analiz porealizacyjnych, przeglądów ekologicznych, raportów o bezpieczeństwie, dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych, informacji o 813 0.07%
Planowanie przestrzenne 808 0.06%
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Dorohusk 806 0.06%
Dokumenty z roku: 2009 796 0.06%
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 754 0.06%
Wniosek o wydanie informacji ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu działki 753 0.06%
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowa sprzedaż napojów alkoholowych 738 0.06%
Wniosek o przyznanie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów w drodze kupna 736 0.06%
Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym 727 0.06%
Zgłoszenie pobytu stałego 710 0.06%
Podanie o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości 706 0.06%
EDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 688 0.06%
Formularz do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 688 0.06%
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 677 0.05%
Oświadczenie o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych 672 0.05%
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 657 0.05%
Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące 652 0.05%
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkiem 652 0.05%
Wniosek o wydanie zaświadczenia - wzór ogólny 643 0.05%
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą przedsięwzięcia 640 0.05%
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 632 0.05%
Koordynator 629 0.05%
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 615 0.05%
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojow alkoholowych 607 0.05%
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłat 599 0.05%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 581 0.05%
Kierownictwo Urzędu Gminy 438 0.04%
Wybory i Referenda 413 0.03%
Rada Gminy 402 0.03%
Druki do pobrania 348 0.03%
Transmisja z obrad sesji Rady Gminy 281 0.02%
Formularz Oświadczenie Majątkowe 197 0.02%