Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Dorohusk

Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

Informacje o instytucji 208579 25.82%
Przetargi 129200 15.99%
Uchwały Rady Gminy 43043 5.33%
Aktualności 43033 5.33%
Oferty pracy - stanowiska urzędnicze 39449 4.88%
Zarządzenia Wójta 36148 4.47%
Struktura organizacyjna 30351 3.76%
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2012-2020 22491 2.78%
Materiały do sporządzenia zmiany Studium i sporządzenia miejscowego Planu 16708 2.07%
Podatki i opłaty 12866 1.59%
Odpady komunalne 10929 1.35%
Jednostki Organizacyjne 9675 1.20%
Wybory Samorządowe 2018 8922 1.10%
Oświadczenia majątkowe radnych 6952 0.86%
Sołectwa 6336 0.78%
Oferty inwestycyjne 4964 0.61%
Druki do pobrania 4943 0.61%
Oświadczenia majątkowe władz gminy 4918 0.61%
Budżet i uchwały okołobudżetowe 4874 0.60%
podatki i opłaty 4587 0.57%
Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych 4371 0.54%
gospodarka przestrzenna 4146 0.51%
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2010 4092 0.51%
Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy 3744 0.46%
Wybory Prezydenta RP 2020r. 3725 0.46%
ewidencja ludności i dowody osobiste 3390 0.42%
Wójt Gminy 3342 0.41%
Regulamin organizacyjny Urzędu 3266 0.40%
ochrona środowiska 3051 0.38%
Urząd Stanu Cywilnego 3050 0.38%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Urzędzie Gminy 2954 0.37%
Dotacje oświatowe 2950 0.37%
Sekretarz 2556 0.32%
Stan spraw 2529 0.31%
Imienne wykazy głosowań radnych 2467 0.31%
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019r. 2423 0.30%
Oświadczenia majątkowe 2270 0.28%
Nowy system segregacji odpadów - ulotka informacyjna 2228 0.28%
Strategia rozwoju 2171 0.27%
Rada Gminy 2145 0.27%
Statut Gminy 2144 0.27%
Ulotka informacyjna dla mieszkańców gminy Dorohusk 2138 0.26%
działalność gospodarcza i sprzedaż napojów alkoholowych 2106 0.26%
Protokoły kontroli Urzędu Gminy 2076 0.26%
Załatwianie spraw - baza elektronicznych pism i wniosków on-line 2044 0.25%
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2018 0.25%
Historia zmian 2017 0.25%
Skarbnik Gminy 2013 0.25%
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dorohusk 1946 0.24%
Petycje 1875 0.23%
stypendium szkolne 1851 0.23%
Klauzule informacyjne 1820 0.23%
Komisje Rady Gminy 1781 0.22%
Pliki do pobrania 1662 0.21%
Instrukcje załatwiania spraw w Urzędzie Gminy 1645 0.20%
Mapa serwisu 1622 0.20%
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 1567 0.19%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r. 1499 0.19%
Statystyka odwiedzin 1490 0.18%
Mienie 1397 0.17%
Formularz F - karta informacyjna dla: prognoz oddziaływania na środowisko, dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowań ekofi 1344 0.17%
Informacje nieudostępnione w BIP 1343 0.17%
Redakcja biuletynu 1340 0.17%
Sprawozdania finansowe 1233 0.15%
Interpelacje i zapytania radnych 1174 0.15%
7. Wydanie dowodu osobistego 1174 0.15%
Dokumenty z roku: 2008 1172 0.15%
Instrukcja obsługi BIP 1170 0.14%
Słownik skrótów 1047 0.13%
Ogłoszenia 1037 0.13%
11. Zeznania świadka - w przypadku braku dokumentów (KRUS i ZUS) 1035 0.13%
Dokumenty z roku: 2009 1015 0.13%
Komisja Rewizyjna 985 0.12%
Dokumenty z roku: 2011 968 0.12%
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 922 0.11%
Komisja Oświaty, Kultury Zdrowia i Przestrzegania Prawa 922 0.11%
10. Zaświadczenie uprawniające do otrzymania bonów paliwowych 918 0.11%
Wniosek do Wójta Gminy Dorohusk o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 910 0.11%
Dokumenty z roku: 2008 908 0.11%
8. Wydawanie zaświadczeń 899 0.11%
Dokumenty z roku: 2010 897 0.11%
Pisma, wyjaśnienia 894 0.11%
Dokumenty z roku: 2011 891 0.11%
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 889 0.11%
Urząd Gminy Dorohusk 873 0.11%
1. Działalność gospodarcza 835 0.10%
5. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich. 823 0.10%
Prawo miejscowe 818 0.10%
3. Odroczenie terminu płatności podatku 814 0.10%
Dokumenty z roku: 2009 806 0.10%
9. Wymeldowanie z pobytu stałego 798 0.10%
Dokumenty z roku: 2011 790 0.10%
DRUKI DO POBRANIA 782 0.10%
Dokumenty z roku: 2010 766 0.09%
Dokumenty z roku: 2009 760 0.09%
6. Umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek 754 0.09%
Dokumenty z roku: 2010 750 0.09%
Wniosek o wydanie dowodu osobistego 745 0.09%
Formularz C - karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów. 733 0.09%
Formularz A- karta informacyjna dla: wniosków o wydanie decyzji, wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosków o ustalenie programu dostosowawczego. 710 0.09%
Dokumenty z roku: 2010 697 0.09%
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. 693 0.09%
Inne Dokumenty 692 0.09%
Dokumenty z roku: 2011 663 0.08%
Formularz I - karta informacyjna dla innych dokumentów. 662 0.08%
Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów. 661 0.08%
2. Obowiązek meldeunkowy 648 0.08%
4. Rozłożenie na raty zapłaty podatku 642 0.08%
Formularz B - karta informacyjna dla: decyzji i postanowień, wskazań lokalizacyjnych. 642 0.08%
Formularz G - karta informacyjna dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska. 639 0.08%
Informacje o biuletynie 628 0.08%
Dokumenty z roku: 2008 626 0.08%
Formularz E - karta informacyjna dla: raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analiz porealizacyjnych, przeglądów ekologicznych, raportów o bezpieczeństwie, dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych, informacji o 605 0.07%
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2012-2020 580 0.07%
Nieodpłatna pomoc prawna 576 0.07%
gospodarka nieruchomościami 575 0.07%
Dokumenty z roku: 2009 568 0.07%
Planowanie przestrzenne 566 0.07%
Wniosek o wydanie informacji ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu działki 559 0.07%
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowa sprzedaż napojów alkoholowych 552 0.07%
Formularz H - karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia. 549 0.07%
Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym 539 0.07%
Wniosek o przyznanie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów w drodze kupna 524 0.06%
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 524 0.06%
Zgłoszenie pobytu stałego 522 0.06%
Zarządzanie kryzysowe 508 0.06%
Podanie o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości 508 0.06%
EDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 498 0.06%
Oświadczenie o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych 492 0.06%
Formularz do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 490 0.06%
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 484 0.06%
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkiem 471 0.06%
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą przedsięwzięcia 462 0.06%
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 461 0.06%
Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące 461 0.06%
Wniosek o wydanie zaświadczenia - wzór ogólny 461 0.06%
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 442 0.05%
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojow alkoholowych 434 0.05%
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłat 433 0.05%
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 423 0.05%
odpady komunalne 312 0.04%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 227 0.03%
Kierownictwo Urzędu Gminy 203 0.03%
Wybory i Referenda 202 0.03%
Rada Gminy 184 0.02%
Druki do pobrania 181 0.02%
Transmisja z obrad sesji Rady Gminy 133 0.02%
Formularz Oświadczenie Majątkowe 84 0.01%
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Dorohusk 26 0.00%