Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Dorohusk
Urząd Gminy Dorohusk
Adres:  
ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk
Telefon:  
(082)566-10-44
Fax:  
(082)566-10-61
E-mail:  
sekretariat@dorohusk.com.pl

Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

Informacje o instytucji 260412 28.09%
Przetargi 144235 15.56%
Aktualności 48840 5.27%
Uchwały Rady Gminy 48081 5.19%
Oferty pracy - stanowiska urzędnicze 42239 4.56%
Zarządzenia Wójta 39772 4.29%
Struktura organizacyjna 33631 3.63%
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2012-2020 25395 2.74%
Materiały do sporządzenia zmiany Studium i sporządzenia miejscowego Planu 18668 2.01%
Podatki i opłaty 14493 1.56%
Odpady komunalne 12742 1.37%
Jednostki Organizacyjne 10509 1.13%
Wybory Samorządowe 2018 9637 1.04%
Oświadczenia majątkowe radnych 7254 0.78%
Sołectwa 6694 0.72%
Druki do pobrania 5610 0.61%
Budżet i uchwały okołobudżetowe 5383 0.58%
Oświadczenia majątkowe władz gminy 5205 0.56%
Oferty inwestycyjne 5160 0.56%
podatki i opłaty 5122 0.55%
gospodarka przestrzenna 4968 0.54%
Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych 4688 0.51%
Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy 4307 0.46%
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2010 4153 0.45%
Wybory Prezydenta RP 2020r. 4140 0.45%
ewidencja ludności i dowody osobiste 3901 0.42%
Urząd Stanu Cywilnego 3809 0.41%
Regulamin organizacyjny Urzędu 3659 0.39%
Wójt Gminy 3633 0.39%
ochrona środowiska 3612 0.39%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Urzędzie Gminy 3417 0.37%
Dotacje oświatowe 3209 0.35%
Imienne wykazy głosowań radnych 2924 0.32%
Sekretarz 2825 0.30%
Stan spraw 2728 0.29%
Petycje 2680 0.29%
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019r. 2650 0.29%
Rada Gminy 2445 0.26%
Ulotka informacyjna dla mieszkańców gminy Dorohusk 2426 0.26%
Pliki do pobrania 2418 0.26%
Załatwianie spraw - baza elektronicznych pism i wniosków on-line 2409 0.26%
Nowy system segregacji odpadów - ulotka informacyjna 2401 0.26%
RODO 2346 0.25%
Statut Gminy 2339 0.25%
Oświadczenia majątkowe 2324 0.25%
Strategia rozwoju 2295 0.25%
działalność gospodarcza i sprzedaż napojów alkoholowych 2263 0.24%
Skarbnik Gminy 2239 0.24%
Protokoły kontroli Urzędu Gminy 2233 0.24%
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dorohusk 2222 0.24%
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2163 0.23%
Historia zmian 2146 0.23%
stypendium szkolne 1971 0.21%
Instrukcje załatwiania spraw w Urzędzie Gminy 1911 0.21%
Komisje Rady Gminy 1858 0.20%
Mapa serwisu 1801 0.19%
Mienie 1639 0.18%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r. 1634 0.18%
Statystyka odwiedzin 1600 0.17%
Interpelacje i zapytania radnych 1507 0.16%
Sprawozdania finansowe 1491 0.16%
Formularz F - karta informacyjna dla: prognoz oddziaływania na środowisko, dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowań ekofi 1476 0.16%
Redakcja biuletynu 1454 0.16%
Informacje nieudostępnione w BIP 1448 0.16%
8. Wydawanie zaświadczeń 1418 0.15%
7. Wydanie dowodu osobistego 1279 0.14%
Dokumenty z roku: 2008 1271 0.14%
Instrukcja obsługi BIP 1263 0.14%
Słownik skrótów 1147 0.12%
Wniosek do Wójta Gminy Dorohusk o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1146 0.12%
Ogłoszenia 1123 0.12%
11. Zeznania świadka - w przypadku braku dokumentów (KRUS i ZUS) 1120 0.12%
Komisja Rewizyjna 1095 0.12%
Dokumenty z roku: 2009 1095 0.12%
Dokumenty z roku: 2011 1049 0.11%
Komisja Oświaty, Kultury Zdrowia i Przestrzegania Prawa 1045 0.11%
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 1021 0.11%
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 991 0.11%
10. Zaświadczenie uprawniające do otrzymania bonów paliwowych 990 0.11%
Urząd Gminy Dorohusk 977 0.11%
Dokumenty z roku: 2008 972 0.10%
Dokumenty z roku: 2010 961 0.10%
Dokumenty z roku: 2011 946 0.10%
Pisma, wyjaśnienia 936 0.10%
gospodarka nieruchomościami 926 0.10%
5. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich. 913 0.10%
1. Działalność gospodarcza 898 0.10%
Dokumenty z roku: 2009 897 0.10%
3. Odroczenie terminu płatności podatku 893 0.10%
Prawo miejscowe 892 0.10%
9. Wymeldowanie z pobytu stałego 888 0.10%
DRUKI DO POBRANIA 873 0.09%
Dokumenty z roku: 2009 865 0.09%
Dokumenty z roku: 2010 863 0.09%
Dokumenty z roku: 2011 841 0.09%
6. Umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek 828 0.09%
Dokumenty z roku: 2010 827 0.09%
Wniosek o wydanie dowodu osobistego 827 0.09%
Formularz C - karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów. 796 0.09%
Formularz A- karta informacyjna dla: wniosków o wydanie decyzji, wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosków o ustalenie programu dostosowawczego. 784 0.08%
Nieodpłatna pomoc prawna 771 0.08%
Inne Dokumenty 755 0.08%
Dokumenty z roku: 2010 750 0.08%
2. Obowiązek meldeunkowy 743 0.08%
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. 741 0.08%
Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów. 736 0.08%
Dokumenty z roku: 2011 725 0.08%
Zarządzanie kryzysowe 724 0.08%
Formularz I - karta informacyjna dla innych dokumentów. 722 0.08%
4. Rozłożenie na raty zapłaty podatku 721 0.08%
Formularz B - karta informacyjna dla: decyzji i postanowień, wskazań lokalizacyjnych. 714 0.08%
Formularz G - karta informacyjna dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska. 706 0.08%
Informacje o biuletynie 698 0.08%
Dokumenty z roku: 2008 672 0.07%
Formularz E - karta informacyjna dla: raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analiz porealizacyjnych, przeglądów ekologicznych, raportów o bezpieczeństwie, dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych, informacji o 658 0.07%
Dokumenty z roku: 2009 631 0.07%
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2012-2020 630 0.07%
Planowanie przestrzenne 616 0.07%
Wniosek o wydanie informacji ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu działki 616 0.07%
Formularz H - karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia. 615 0.07%
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowa sprzedaż napojów alkoholowych 598 0.06%
Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym 590 0.06%
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 586 0.06%
Zgłoszenie pobytu stałego 571 0.06%
Wniosek o przyznanie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów w drodze kupna 569 0.06%
Podanie o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości 559 0.06%
EDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 550 0.06%
Oświadczenie o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych 536 0.06%
Formularz do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 532 0.06%
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 527 0.06%
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkiem 515 0.06%
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 511 0.06%
odpady komunalne 506 0.05%
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą przedsięwzięcia 506 0.05%
Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące 505 0.05%
Wniosek o wydanie zaświadczenia - wzór ogólny 503 0.05%
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 489 0.05%
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojow alkoholowych 478 0.05%
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłat 473 0.05%
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 469 0.05%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 310 0.03%
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Dorohusk 296 0.03%
Kierownictwo Urzędu Gminy 261 0.03%
Wybory i Referenda 257 0.03%
Rada Gminy 235 0.03%
Druki do pobrania 220 0.02%
Transmisja z obrad sesji Rady Gminy 164 0.02%
Formularz Oświadczenie Majątkowe 109 0.01%
Koordynator 54 0.01%