Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Dorohusk
Urząd Gminy Dorohusk
Adres:  
ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk
Telefon:  
(082)566-10-44
Fax:  
(082)566-10-61
E-mail:  
sekretariat@dorohusk.com.pl

Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

Informacje o instytucji 280448 28.72%
Przetargi 151749 15.54%
Aktualności 51560 5.28%
Uchwały Rady Gminy 49093 5.03%
Oferty pracy - stanowiska urzędnicze 43232 4.43%
Zarządzenia Wójta 40788 4.18%
Struktura organizacyjna 35148 3.60%
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2012-2021 26540 2.72%
Materiały do sporządzenia zmiany Studium i sporządzenia miejscowego Planu 19575 2.00%
Podatki i opłaty 15141 1.55%
Odpady komunalne 13098 1.34%
Jednostki Organizacyjne 10895 1.12%
Wybory Samorządowe 2018 9866 1.01%
Oświadczenia majątkowe radnych 7441 0.76%
Sołectwa 6840 0.70%
Druki do pobrania 5746 0.59%
Budżet i uchwały okołobudżetowe 5606 0.57%
podatki i opłaty 5589 0.57%
Oświadczenia majątkowe władz gminy 5392 0.55%
gospodarka przestrzenna 5272 0.54%
Oferty inwestycyjne 5259 0.54%
Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych 4894 0.50%
Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy 4413 0.45%
Wybory Prezydenta RP 2020r. 4278 0.44%
Urząd Stanu Cywilnego 4196 0.43%
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2010 4187 0.43%
ewidencja ludności i dowody osobiste 4089 0.42%
Regulamin organizacyjny Urzędu 3773 0.39%
ochrona środowiska 3757 0.38%
Wójt Gminy 3745 0.38%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Urzędzie Gminy 3633 0.37%
Petycje 3621 0.37%
Dotacje oświatowe 3361 0.34%
Imienne wykazy głosowań radnych 3088 0.32%
Sekretarz 2960 0.30%
Stan spraw 2823 0.29%
Pliki do pobrania 2760 0.28%
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019r. 2743 0.28%
Rada Gminy 2587 0.26%
Załatwianie spraw - baza elektronicznych pism i wniosków on-line 2544 0.26%
RODO 2517 0.26%
Ulotka informacyjna dla mieszkańców gminy Dorohusk 2508 0.26%
Nowy system segregacji odpadów - ulotka informacyjna 2483 0.25%
Statut Gminy 2398 0.25%
Oświadczenia majątkowe 2357 0.24%
Strategia rozwoju 2354 0.24%
Skarbnik Gminy 2341 0.24%
działalność gospodarcza i sprzedaż napojów alkoholowych 2324 0.24%
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dorohusk 2305 0.24%
Protokoły kontroli Urzędu Gminy 2303 0.24%
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2243 0.23%
Historia zmian 2233 0.23%
stypendium szkolne 2040 0.21%
Instrukcje załatwiania spraw w Urzędzie Gminy 2014 0.21%
Komisje Rady Gminy 1894 0.19%
Mapa serwisu 1870 0.19%
Interpelacje i zapytania radnych 1856 0.19%
Mienie 1699 0.17%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r. 1698 0.17%
Sprawozdania finansowe 1661 0.17%
Statystyka odwiedzin 1654 0.17%
Formularz F - karta informacyjna dla: prognoz oddziaływania na środowisko, dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowań ekofi 1558 0.16%
Redakcja biuletynu 1511 0.15%
Informacje nieudostępnione w BIP 1493 0.15%
8. Wydawanie zaświadczeń 1463 0.15%
7. Wydanie dowodu osobistego 1322 0.14%
Dokumenty z roku: 2008 1310 0.13%
Instrukcja obsługi BIP 1309 0.13%
Wniosek do Wójta Gminy Dorohusk o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1233 0.13%
Słownik skrótów 1192 0.12%
Ogłoszenia 1161 0.12%
11. Zeznania świadka - w przypadku braku dokumentów (KRUS i ZUS) 1156 0.12%
Komisja Rewizyjna 1146 0.12%
Dokumenty z roku: 2009 1127 0.12%
Komisja Oświaty, Kultury Zdrowia i Przestrzegania Prawa 1121 0.11%
gospodarka nieruchomościami 1118 0.11%
Dokumenty z roku: 2011 1083 0.11%
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 1074 0.11%
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 1038 0.11%
10. Zaświadczenie uprawniające do otrzymania bonów paliwowych 1034 0.11%
Urząd Gminy Dorohusk 1022 0.10%
Dokumenty z roku: 2008 1013 0.10%
Dokumenty z roku: 2010 996 0.10%
Dokumenty z roku: 2011 976 0.10%
Pisma, wyjaśnienia 956 0.10%
5. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich. 944 0.10%
9. Wymeldowanie z pobytu stałego 932 0.10%
1. Działalność gospodarcza 931 0.10%
3. Odroczenie terminu płatności podatku 929 0.10%
Dokumenty z roku: 2009 928 0.10%
Prawo miejscowe 927 0.09%
DRUKI DO POBRANIA 911 0.09%
Dokumenty z roku: 2011 907 0.09%
Dokumenty z roku: 2009 895 0.09%
Dokumenty z roku: 2010 893 0.09%
Dokumenty z roku: 2010 872 0.09%
Wniosek o wydanie dowodu osobistego 863 0.09%
6. Umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek 862 0.09%
Nieodpłatna pomoc prawna 853 0.09%
Formularz C - karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów. 843 0.09%
Zarządzanie kryzysowe 819 0.08%
Formularz A- karta informacyjna dla: wniosków o wydanie decyzji, wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosków o ustalenie programu dostosowawczego. 818 0.08%
2. Obowiązek meldeunkowy 814 0.08%
Inne Dokumenty 783 0.08%
Dokumenty z roku: 2010 774 0.08%
Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów. 766 0.08%
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. 765 0.08%
4. Rozłożenie na raty zapłaty podatku 758 0.08%
Formularz I - karta informacyjna dla innych dokumentów. 756 0.08%
Dokumenty z roku: 2011 753 0.08%
Formularz B - karta informacyjna dla: decyzji i postanowień, wskazań lokalizacyjnych. 752 0.08%
Formularz G - karta informacyjna dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska. 737 0.08%
Informacje o biuletynie 736 0.08%
Dokumenty z roku: 2008 700 0.07%
Formularz E - karta informacyjna dla: raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analiz porealizacyjnych, przeglądów ekologicznych, raportów o bezpieczeństwie, dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych, informacji o 687 0.07%
Formularz H - karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia. 680 0.07%
Dokumenty z roku: 2009 668 0.07%
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2012-2021 662 0.07%
Planowanie przestrzenne 647 0.07%
Wniosek o wydanie informacji ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu działki 646 0.07%
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowa sprzedaż napojów alkoholowych 621 0.06%
Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym 616 0.06%
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 611 0.06%
Zgłoszenie pobytu stałego 595 0.06%
Wniosek o przyznanie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów w drodze kupna 589 0.06%
Podanie o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości 588 0.06%
odpady komunalne 584 0.06%
EDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 575 0.06%
Oświadczenie o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych 560 0.06%
Formularz do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 556 0.06%
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 552 0.06%
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkiem 537 0.05%
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 536 0.05%
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą przedsięwzięcia 531 0.05%
Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące 529 0.05%
Wniosek o wydanie zaświadczenia - wzór ogólny 525 0.05%
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 512 0.05%
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojow alkoholowych 503 0.05%
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłat 497 0.05%
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 493 0.05%
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Dorohusk 425 0.04%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 357 0.04%
Kierownictwo Urzędu Gminy 297 0.03%
Wybory i Referenda 288 0.03%
Rada Gminy 269 0.03%
Druki do pobrania 240 0.02%
Transmisja z obrad sesji Rady Gminy 184 0.02%
Koordynator 175 0.02%
Formularz Oświadczenie Majątkowe 121 0.01%