Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Dorohusk
Urząd Gminy Dorohusk
Adres:  
ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk
Telefon:  
(082)566-10-44
Fax:  
(082)566-10-61
E-mail:  
sekretariat@dorohusk.com.pl

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Monika Matyszczuk
Komórka organizacyjna
  • St. d/s podatków i opłat lokalnych
Telefon:
082 566-10-89 wew.30
Adres email:
Godziny przyjęć i numer pokoju:

7.30-15.30

Obowiązki:

ZAKRES CZYNNOŚCI

 

Szczegółowy zakres obowiązków na stanowisku pracy:

1.     Wymiar należności pieniężnych wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego z następujących miejscowości: Barbarówka, Berdyszcze, Dorohusk osada, Husynne, Kolemczyce, Kroczyn, Ladeniska, Mościska, Myszkowiec Michałówka, Majdan Skordiowski, Ostrów, Okopy, Okopy Kolonia, Pogranicze, Puszki, Stefanów, Skordiów, Świerże Kolonia, Teosin, Turka, Zanowinie z uwzględnieniem należnych podatnikom ulg i zwolnień.
2.     Prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów w/w miejscowości.
3.     Rozpatrywanie podań i przygotowywanie wniosków i projektów decyzji w sprawie umorzenia podatków i opłat lokalnych oraz ulg i zwolnień.
4.     Rozliczanie sołtysów z zainkasowanych należności wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego oraz pozostałej gotówki zainkasowanej przez nich na kwitariuszach K-103.
5.     Wypełnianie kwestionariuszy, wniosków, druków odnośnie stanu posiadania gospodarstw, wyliczanie przeciętnego dochodu w indywidualnych gospodatswach rolnych (dokumenty szkolne, wnioski o zasiłki z opieki społecznej).
6.     Prowadzenie spraw dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej.
7.     Wydawanie decyzji ustalających limit i kwotę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
8.     Przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości naliczania i odprowadzania na rachunek gminy podatku rolnego , podatku od nieruchomości na podstawie jednorazowych upoważnień.
9.     Ewidencja i pobór podatku od posiadania psów z miejscowości określonych w pkt 1.
10.Wypisywanie dowodów wpłat należności podatkowych w kwitariuszu K-103.
11.Ewidencja i wydawanie druków ścisłego zarachowania.